e-mail: sd.trnovskavas@gmail.com
GSM: 031 50 60 49

Letni plani: 2006, 2007, 2008, 2009

Letna poročila: 2005, 2006, 2007, 2008

Druga poročila: Nadzorni odbor 2006, Tehnični vodja 2007