e-mail: sd.trnovskavas@gmail.com
GSM: 031 50 60 49

UPRAVNI ODBOR

predsednik: Roman Maguša

podpredsednik: Miran Kuzminski

tajnica: Jasmina Štebih

blagajnik: Franci Hameršak

tehnični vodja: Bojan Maguša

član: Janez Čeh

član: David Zupančič

NADZORNI ODBOR

Franci Čuček - predsednik

Mitja Kovačič

Dejan Cvetko

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Alojz Fekonja

Janez Tašner