e-mail: sd.trnovskavas@gmail.com
GSM: 031 50 60 49

Prvi zametki Strelskega društva Trnovska vas segajo v leto 1974, vendar je bilo leta 1977 to društvo zaradi zaenkrat še neznanih vzrokov ukinjeno. Sedanje društvo je bilo ustanovljeno 1981. Prvi predsednik, takrat še Strelske družine Trnovska vas je bil Marjan Vršič, Cvetka Majerič pa je bila prva tajnica društva.

Na športnem področju je društvo vedno dosegalo zadovoljive rezultate, glede na pogoje, ki jih je imelo na razpolago. Prvi treningi so bili na prostem, ker v kraju ni bilo nobenega primernega  prostora za strelišče. Leta 2000 pa se nam je uresničila dolgoletna želja, saj smo uspeli kupiti štiri stezno montažno strelišče. Strelišče imamo postavljeno v Kulturnem domu v Trnovski vasi. Pred osamosvojitvijo smo sodelovali v ligi, ki jo je organizirala takratna Strelska zveza Ptuj. Po letu 1991 ta liga ni več obstajala, zato smo skupaj s SD Dornava, SD Juršinci in SD Juršinci Željka ustanovili Slovenskogoriško  ligo. Ta liga je obstajala pet let, nato sta strelski društvi iz Juršinc prešli v višji razred tekmovanja. Takrat smo se povezali s SD Osek, SD Vitomarci in ustanovili lastno medobčinsko strelsko ligo. Leta 2003 se je tej ligi priključilo tudi SD Velka. Od leta 2003 pa sodelujemo tudi v ligi, ki ozemeljsko pokriva nekdanjo ptujsko občino (bivša Strelska zveza Ptuj). Vseskozi smo se udeleževali in prirejali turnirje v streljanju s serijsko zračno puško.

Društvo je v svoji zgodovini velikokrat organiziralo zabavne prireditve s plesom. Najpogostejše so bile  ob dnevu žena, martinovem in novem letu, v letnem času pa vrtne veselice. Najbolj znana med njimi je bila prireditev Igre brez meja, ki so se kasneje preimenovale v  Igre dobre volje, ki pa so postale tudi tradicionalne. V letu 2004 smo tako organizirali že 8. Igre dobre volje.

Pripravila: Franci Hameršak in Mitja Kovačič