e-mail: sd.trnovskavas@gmail.com
GSM: 031 50 60 49

Drža orožja in telesa

Pri drži je najpomembneje, da prilagajamo orožje telesu in ne telo orožju, ker mora naš organizem ostati v čimbolj naravnem položaju. Za podrobnosti priporočam kakšno knjigo (Anton Kovačič: Nameri in zadeni) ali obisk bližnjega kluba.

Merjenje

Orožje pristrelimo tako, da črno polje na tarči sedi na liniji merjenja. Oko pri streljanju fokusiramo (izostrimo) na muho.

Strel

Ko je orožje namerjeno v tarčo, počasi in enakomerno pritiskamo na sprožilec, tako da sprožimo čisto slučajno. Obstajajo še druge tehnike proženja.

Dihanje

Pri merjenju in strelu zadržimo dih. Če strela nismo uspeli sprožiti pravočasno in začne orožje nihati močneje, ga odložimo, se umirimo in poskusimo ponovno.

Natančnejša navodila in gradiva so članom na voljo na društvenih treningih, pri mentorjih in predsedniku.